Picture


BredaPhoto 2010

16 - 9 tot 24 - 10


De expositie 

sTILTe 


op de binnenplaats 
van de Nieuwe Veste

ingang 
via de Sint Janstraat
Carla Ellens, Mascha Joustra, Frits van de Reep en Jerry van der Weert hebben in het kader van de Masterclass Breda Photo een half jaar aan dit thema gewerkt. Het thema Tilt werd bevraagd,verscherpt en ver- volgens vertaald in pakkende beelden. Kern van dit alles is de gezamenlijke fascinatie voor het rustmoment na tilt, namelijk Pauze. Hoe ervaren wij dit moment en hoe gaan wij er vervolgens mee om? Deze website toont de uitwerking van hun proces. 
Een ogenblik stilstaan, die tussenfase als gevolg van een gebeurtenis met soms ver- strekkende gevolgen, door een ieder verschillend beleeft en ervaren. 
Carla, Mascha, Frits en Jerry hebben de uitwerking van dit moment ieder op hun eigen wijze in beelden vertaald.  Dat rustmoment, ver weg van alle hectiek, hier volledig te bekijken in alle stilte...
Picture
Picture