Carla Ellensstille momenten

Get the flash player here: http://www.adobe.com/flashplayer


Iets verliezen is heel divers, vaak persoonlijk en soms massaal. Als massa staan we even stil, 
die ene minuut om te gedenken, ons bezinnen op wat is geweest of gebeurd. Als groep be-geleiden we onze dierbaren naar hun laatste rustplaats. Eén voor één, voordat ieder zijn eigen weg opnieuw inslaat, staan we even stil. Een afscheid van wat niet meer is, een moment van bezinning. Afscheid moeten nemen doet pijn, vult je hoofd met een storm van gedachten. Een storm van vele onuitgesproken woorden en gevoelens. Soms als een ijzige wind die je mee voert ver van je beschutting. Een wind vol beelden van toen alles nog zo vredig was. 
Dan wil je het uit schreeuwen; 
Alsjeblieft, stop die Storm! Laat me even, heel even met rust... 

Een stil moment, een moment zonder woorden. Een moment alleen voor jou, die ene minuut. 


Picture